AVÍS LEGAL

1. Informació general

Complint amb el deure d’informar recollit a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic de 11 de juliol, a continuació es facilitaran les dades generals referents a aquesta pàgina web.

La titularitat de la pàgina web https://www.adecaf.cat l’ostenta l’Associació d’Empreses de Catalunya d’Activitat Física i Fitness (d’ara endavant, ADECAFF), amb NIF G-65088049, inscrita amb expedient 144/08/2/1, dipòsit 114 i domicili social al Carrer de Viladomat n·174, 08015, Barcelona, Espanya.

2. Comunicacions

Per adreçar-se a nosaltres posem a la seva disposició els següents mitjans de contacte:

Telèfon: 656489455
Correu: info@adecaf.cat

3. Condicions d’ús generals

ADECAFF es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment la presentació i configuració de la pàgina web, així com els continguts i serveis que aquesta tingui incorporats.

L’usuari accepta que en qualsevol moment ADECAFF pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels elements que integren la pàgina web o l’accés a aquesta.

L’accés a https://www.adecaf.cat per part dels usuaris és lliure i de caràcter gratuït. Tot i això ADECAFF pot condicionar la utilització d’alguns serveis de la web a l’emplenament del corresponent formulari.

– 3.1 L’usuari

La navegació per la nostra pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena de les disposicions del present Avís Legal, que pot ser modificat sense previ avís d’ADECAFF i que serà publicat i actualitzat amb la major brevetat possible.

L’usuari assumeix la responsabilitat de fer un ús correcte i adequat de la pàgina web, i aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– Un ús correcte de la informació, continguts, serveis i dades que proporcionem per tal que no es causi una vulneració dels drets de tercers o del funcionament de la pàgina web.

– La informació aportada per l’usuari ha de ser veraç i legítima en els formularis disposats per ADECAFF.

– No fer comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o seguretat pública, ofensius, d’apologia al terrorisme o que, segons el nostre criteri no resultin adequats.

– No suplantar la identitat d’altres usuaris o de les administracions públiques.

– No vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com la confidencialitat d’ADECAFF i/o de tercers.

– No reproduir, copiar, modificar, transformar, distribuir o publicar de qualsevol forma els continguts de la web llevat que es compti amb l’autorització pertinent o que resulti legalment permès.

– No intentar accedir a comptes o àrees d’altres usuaris i en cas de fer-ho no extreure’n informació.

La pàgina web està dirigida principalment a usuaris residents a Espanya. Per tant, ADECAFF no assegura que la web compleixi amb els requisits legals d’altres països, total o parcialment.

Tots els continguts de la pàgina web, així com el seu disseny i fonts, són propietat d’ADECAFF, i l’usuari no té drets d’explotació sobre aquests més enllà dels permesos per fer ús de la web. L’ús dels distintius, noms comercials i marques que apareguin a la web es regiran pels mateixos criteris.

ADECAFF no es responsabilitzarà de l’ús que els usuaris facin dels materials posats a la seva disposició ni de les actuacions que facin sobre aquests.

L’existència d’un hiperenllaç no implica en cap cas una relació entre ADECAFF i el lloc web en el qual s’estableixi, així com tampoc implicarà l’acceptació i aprovació per part d’ADECAFF dels seus continguts o serveis.

– 3.2 Procediment envers activitats de caràcter il·lícit

En cas que qualsevol usuari o tercer detecti o consideri que esdevé alguna activitat de caràcter il·lícit a la pàgina web, ho haurà de notificar degudament i especificant les presumptes infraccions mitjançant els canals que s’han posat a la seva disposició a l’apartat de Comunicacions.

– 3.3 Exclusió de garanties i responsabilitat:

ADECAFF no es farà responsable dels danys que puguin ocasionar-se als usuaris per un us inadequat de la pàgina web, així com també exclou dins els paràmetres permesos per la llei qualsevol altre responsabilitat per danys i perjudicis derivats de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes dels usuaris i els seus continguts; la impossibilitat d’accedir a la web o l’existència d’error o vicis dels seus continguts; ni per l’incompliment de la lleis, el principi de bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web.

Com ja s’ha indicat a l’apartat anterior tampoc es responsabilitzarà de l’existència d’hiperenllaços a pàgines webs de tercers ni del seu contingut així com de la informació que no sigui gestionada directament per la persona que estigui especialment designada.

ADECAFF tampoc garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat de la pàgina web, així com dels seus continguts i serveis. Tot i això es farà tot el possible per mantenir el bon funcionament de la web.

4. Propietat intel·lectual i industrial

ADECAFF, per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com de tots els elements que s’hi continguin (imatges, sons, àudios, vídeos, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructures i dissenys, programes, etc.). Seran, conseqüentment, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats Internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ADECAFF.

En cas que l’usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts de la nostra pàgina web suposa una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a ADECAFF a través de les dades de contacte de l’apartat Comunicacions d’aquest Avís Legal.

En addició, l’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ADECAFF.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines d’ADECAFF.

5. Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ADECAFF es reserva la facultat de presentar les accions civils o personals que consideri necessàries per a l’ús indegut de la pàgina web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i ADECAFF es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ADECAFF té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

Pot consultar també la Política de privacitat i la Política de cookies.

Última modificació: 06/07/2021